Blog

Medzinárodný veľtrh podnikateľských talentov

Dňa 12.12.2023 sa študentská firma ŠIBALKY z triedy III.AW zúčastnila medzinárodného veľtrhu študent...

Predstavenie fimy

Zelená župa ako inšpirácia v podnikaní študentov SOŠ OaS v Novom Meste nad Váhom   Zači...