Kontakty

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 91501 Nové Mesto nad Váhom

sibalkysos@gmail.com

032/7712212